JÓGOVÁ TERAPIE A ZDRAVÉ CVIČENÍ – kolektiv lektorů

ZAJÍMAVÁ VIDEA

 

FASCIÁLNÍ, REFLEXNÍ a ENERGETICKÁ TERAPIE

Rolfterapie, strukturální integrace, rolfing

Strukturální integrace se snaží, jak název napovídá, integrovat strukturu do funkčního celku. Jde o to, aby fyzické tělo bylo správně harmonicky uspořádané, což umožní gravitaci, aby jím volně procházela a byla tak nápomocným a ne, jako u disharmonicky uspořádaného těla, zatěžujícím faktorem. Gravitace může být dobrým pomocníkem a ne “tíhou světa”.

Během deseti cca hodinových terapií se postupně tělo dostane do lepšího postavení právě vůči gravitaci a to tím, že páteř, klouby, šlachy, svaly a kosti budou ve výhodnější a přirozenější pozici. Vedlejším efektem je zmenšení bolestivosti až úplná bezbolestnost a pocit lehkosti při vykonávání běžných úkonů. Po deseti hodinách Rolfingu by se člověku měla vrátit zpět vitalita a energie, kterou dosud potřeboval k boji s gravitací. 

Strukturální Integrace je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci. Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem Rolfterapie nebo Rolfing. Strukturální integrace je původní název, který dala Dr. Rolfová své celoživotní práci. Je vyučována různými školami po celém světě.

Strukturální integrace je vhodná pro každého, kdo trpí bolestmi nebo ztuhlostí pohybového aparátu nebo zvýšenou únavností bez zjevné příčiny. Často se ukázalo, že změnou v uspořádaní fyzického těla dojde i ke změně v myšlení a vnímaní světa okolo sebe. Tato terapie je tudíž vhodná pro každého, kdo touží po nějaké životní změně a nemá pro ní dostatek sil a odhodlání. Rolfing člověka narovná, což se projeví na všech jeho úrovních.

Více informací na: www.casi-rolfterapie.cz

Videa o Rolfterapii

CENÍK:

Cena dle dohody s konkrétním terapeutem (podle délky a typu terapie 1500 Kč - 2000 Kč/hodina


 

FYZIOTERAPIE

Petry Opočenské (Fyzioterapeutka) text se připravuje.

CENÍK:

První návštěva - 1.500,-

Každá další - 1.200,-


 

JÓGOVÁ TERAPIE A ZDRAVÉ CVIČENÍ

Specializujeme se na zdravé cvičení, které rozvíjí optimální držení těla, dýchání a v neposlední řadě také vnímání vlastního těla (cíleně ovlivňovat totiž můžeme pouze to, o čem víme, co si uvědomujeme). Na prvním místě tedy není výkon, ale rovnoměrné rozvíjení stability i pružnosti a podpora správných pohybových vzorců. Propojujeme tradiční jógové techniky s moderními přístupy vývojové kineziologie a strukturální integrace. Používáme různé pomůcky na uvolnění pojivové tkáně i na podporu hlubokého stabilizačního systému.

Nabízíme vám:

Individuální konzultace a cvičení (1 – 3 osoby)

Skupinové cvičení typu body and mind connection, tedy jóga, pilates a zdravotní cvičení s prvky obou předchozích v menším počtu (max. 8 osob)

 

ROZVRH SKUPINOVÝCH LEKCÍ

 

Na cvičení potřebujete pouze pohodlné oblečení, cvičí se bez bot. Podložky jsou na místě.

CENÍK:

Cena dle dohody s jednotlivými lektorkami.