Proč TENSEGRITY?
Tensegrity pokračuje ve šlépějích a vizi Jaroslava Zelenky

Zelenka1

Tělo ví, co má dělat a je jen na nás, jestli mu k tomu vytvoříme podmínky.

 

Výraz „tensegrity“ je spojením slov tensional a integrity a vystihuje stav, kdy je tvar objektu vytvořen uzavřenou sítí tahu (napětí) a tlaku. Výrazu původně používaného v architektuře se začíná používat jako označení principu, pomocí kterého jsou udržovány tvary živých organizmů na všech úrovních, od jednotlivé buňky až po soustavu svalů, šlach a kostí. Tensegrity umožňuje rovnováhu mezi stabilitou a mobilitou, což jsou dva základní požadavky na pohybový aparát.

Lidská postura (postava, postoj) je závislá na tahu a napětí svalů, šlach a fascií, tedy měkkých částí a tlaku pevných částí, tedy stlačení kloubních hlavic do mělkých jamek. Změna svalového napětí na jednom místě vyvolá sled změn v celém těle.

Tensegrity struktury umožňují maximální účinnost s minimem potřebné energie a použitého materiálu. V lidském těle i v celé přírodě je tento princip důkazem moudrosti, s jakou je svět utvářen.

Proto jsme si tento výraz zvolili do názvu – protože obdivujeme moudrost přírody, toužíme ji lépe poznat a při terapii i cvičení podpořit rovnováhu uvnitř těla, ideální svalovou souhru a posturu.